Infozpravodaj

Infozpravodaj NS PKU je elektronický newsletter sdružení s nepravidelnou periodicitou. Přináší souhrn důležitých novinek, zprávy o tom, co právě řešíme, co připravujeme, na jaké akce se můžete těšit či co je nového v našich metabolických centrech. Členové sdružení jej dostávají vždy přednostně přímo do své e-mailové schránky.

2024 - 2021