Metabolická centra

Léčba pacientů s PKU a jinými DMP je v Česku soustředěna do tří metabolických center.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN)

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM)

Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetiky (Dětský areál Karlov, budova E1 – přízemí)

Adresa
Ke Karlovu 2
128 08 Praha 2

Telefon: 224 967 670, 224 967 669, 224 967 710
Web: https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/..., https://udmp.lf1.cuni.cz/-ordinacni-hodiny

Lékaři

Přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., e-mail: tomas.honzik@vfn.cz
Emeritní přednosta : Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc., e-mail: jzem@lf1.cuni.cz
Vedoucí lékař: Doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D., e-mail: pavel.jesina@vfn.cz

Dietní a nutriční poradenství

Bc. Magdaléna Pencová, DiS., e-mail: magdalena.pencova@vfn.cz

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV)

Klinika dětí a dorostu

Ambulance pro léčbu PKU a HPA (Pavilon M)

Adresa
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

Telefon: 267 163 733
Web: https://www.fnkv.cz/fenylketonurie.php, http://www.espku.cz

Lékař

As. MUDr. Renáta Tyčová, e-mail: renata.pazdirkova@fnkv.cz

Dietní a nutriční poradenství

Jana Komárková, e-mail: jana.komarkova@fnkv.cz
Vladimíra Šmejkalová, nutriční terapeutka, e-mail: vladimira.smejkalova@fnkv.cz

Interní klinika Diabetologie a endokrinologie (pavilon I ve 2. patře)

Ambulance pro dospělé pacienty

Lékaři

MUDr. Jana Kamišová

MUDr. Magdaléna Krbcová

E-mail ambulance: ambulancepkudospeli@gmail.com

Nutriční terapeutka

Bc. Lucie Havlová, DiS. - lucie.havlova@fnkv.cz

Fakultní nemocnice Brno

Pracoviště Dětská nemocnice Pediatrická klinika

Ambulance dědičných poruch metabolismu (pavilon „G“, 1. NP, ambulance metabolických vad)

Adresa
Černopolní 9
662 63 Brno

Telefon: 532 234 962
Web: http://www.fnbrno.cz/detska-nemocnice/...

Lékaři

Doc. MUDr. Dagmar Procházková, PhD.: tel.: 532 234 962
MUDr. Petra Konečná, PhD.: tel.: 532 234 962

Dietní a nutriční poradenství

po telefonické objednávce na tel. 532 234 779
Mgr. Lucie Machačová
Lenka Slavíčková
Irena Poláchová, Dis.