Vize a poslání

Národní sdružení PKU a jiných DMP, z.s. (dále jen NS PKU a jiných DMP) je podpůrná nezisková organizace sdružující pacienty s fenylketonurií (PKU) a obdobnými dědičnými metabolickými poruchami (DMP) z celé ČR.

Naší vizí je kvalitní a plnohodnotný život všech pacientů s PKU či jinou DMP v České republice. Posláním NS PKU a jiných DMP je pacientům a jejich rodinám pomáhat ve všech oblastech každodenního života a zmírňovat nepříznivé sociální i zdravotní důsledky onemocnění. Již více než 15 let šíříme osvětu, prosazujeme zájmy pacientů, vzděláváme, informujeme a organizujeme akce.

Cítíme sounáležitost nejen s pacienty s PKU a jinými DMP, ale s lidmi trpícími vzácnými ocemocněními po celém světě. Každý rok si proto společně připomínáme Mezinárodní den vzácných onemocnění (28. únor), dále také Měsíc povědomí o PKU (květen) a Mezinárodní den fenylketonurie (28. červen).