Naši partneři

Aktivity sdružení by nebyly možné bez dlouhodobé podpory našich partnerů a sponzorů. Vážíme si finanční podpory, potravinového sponzoringu našich akcí a celkově kvalitní spolupráce založené na vzájemné důvěře.

Hlavní partneři: