Spolupráce s NSPKU

Úkolů našeho sdružení je celá řada, a proto uvítáme jakoukoli pomocnou ruku. Vyznáte se například v dotacích a grantech, z nichž bychom mohli čerpat? Máte nápad na originální projekt, který nás a naše pacienty podpoří? Ozvěte se nám!