Osvěta

Je pro nás důležité, aby se o našich vzácných onemocněních a problémech, které život s nimi obnáší, dozvídala široká veřejnost. Dejte nám vědět, pokud máte dobrý nápad, jak zviditelnit PKU a jiné DMP – rádi do toho půjdeme s vámi!

Dokážete například postavit kvalitní PR kampaň a prosadit problémy našich pacientů do médií? Velmi by nám to pomohlo. Neváhejte se ozvat Evě Bláhové (eva@nspku.cz, 604 652 694), která s vámi vše zkoordinuje a poskytne maximální součinnost.

Další možností je zorganizovat pro vaše známé, vaši firmu či školu nejrůznější tematické akce, například:

  • Odbornou přednášku 
  • Společné vaření nízkobílkovinné diety
  • Dobročinný jarmark
  • Charitativní sportovní akci
  • “Den s PKU” – možnost vyzkoušet si na vlastní kůži jeden den s přísným režimem, který musí dodržovat naši pacienti