Důležité upozornění pro členy/pacienty

Po schválení úhrad preparátu PKU Sphere ze strany SÚKL bylo jeho rozhodnutí VZP a Svazem zdravotních pojišťoven (všechny ostatní zdravotní pojišťovny) napadeno odvoláním.
 
Letos v listopadu bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR zrušeno předmětné rozhodnutí SÚKL, a tím de facto došlo ke zrušení úhrad preparátu PKU Sphere s účinností od 1. 1. 2023. Shodně a ze stejných důvodů (víceméně formálně právních) MZ ČR následně rozhodlo i o zrušení dalších rozhodnutí SÚKL ohledně přiznání úhrad GMP preparátů GMPro a GMPower.
 
Společnost Vitaflo předpokládá, že v rámci dalšího řízení budou úhrady ze strany zdravotních pojišťoven opět přiznány, s největší pravděpodobností nicméně nastane (snad) přechodné období (dle odhadu společnosti Vitaflo v rozsahu 3–6 měsíců), po které dotčené preparáty hrazeny ze zdravotního pojištění nebudou.
 
Ve spolupráci se společností Vitaflo proto nyní děláme vše, aby se toto období zkrátilo na minimum nebo ideálně, aby k této situaci vůbec nedošlo. V tomto smyslu jsme proto již zaslali na MZ ČR jménem našeho sdružení žádost o odložení účinků těchto nepříznivých rozhodnutí.
 
Věříme, že se všichni, jichž se toto týká, poperou s touto situací statečně, a samozřejmě můžou počítat s podporou našeho sdružení. O vývoji vás budeme dále informovat.