Setkání členů v Medlově spojené s výroční členskou schůzí

Pokyny pro přihlášení v hotelu a všechny podrobnosti obdrží všichni naši členové v průběhu srpna. Tak jako loni plánujeme, že naši členové s PKU nebo jinou DMP budou mít při splnění podmínek zveřejněných v pozvánce účast na pobytové akci zdarma, a dále opět, pokud to finanční situace sdružení umožní, bude také ponížena částka za pobyt jednu osobu doprovodu. Na viděnou!