Nacházíte se: Titulní stránka » Akce pro členy » Členské schůze

ČLENSKÉ SCHŮZE

8. setkání členů Národního sdružení PKU a jiných DMP,z.s., a 13. Výroční členská schůze Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

Lísek, hotel Skalský Dvůr – 27.9.-30.9.2018.

Ve dnech 27.9.- 30.9.2018 proběhlo v Lísku, hotel Skalský Dvůr 8. setkání členů Národního sdružení PKU a jiných DMP,z.s., kterého se zúčastnilo 189 účastníků a hostů, z toho 59 účastníků s PKU nebo jinou DMP.

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl příjezd a ubytování účastníků.

V pátek 28.9.2018 se uskutečnila 13. Výroční členská schůze Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s, na kterém bylo odsouhlaseno zvýšení počtu členů Výboru NS PKU a jiných DMP na 7 osob a byly na něm zvoleny nové statutární orgány sdružení včetně nové předsedkyně (p.Anna Kalinová) a 2 místopředsedů (Ing. Šárka Štěrbová a Tomáš Souček). Aktuální složení Výboru NS PKU a jiných DMP naleznete zde.

Zápis z členské schůze bude našim členům rozeslán nejpozději do konce října 2018.

Po ukončení členské schůze následovala přednáška našeho člena Miroslava Prágera o možnosti evidence potravin s nutričními hodnotami včetně fenylalaninu a o možnosti sestavování jídelníčků pro pacienty s fenylketonurií a jinými DMP za pomoci rozšířené internetové a mobilní aplikace Kalorické tabulky (www.kaloricketabulky.cz). Bližší podrobnosti k této aplikaci naleznete zde.

Večer následoval volný program, v jehož rámci probíhala mezi účastníky volná diskuse nad různými tématy.

V sobotu 29.9.2018 následovaly prezentace novinek v oblasti dietních preparátů pro PKU a jiné DMP a v oblasti nízkobílkovinných potravin od našich partnerů (firmy Nestlé-Vitaflo, IEM Allergy, MetaX a Metaboli Med) spojené s jimi zajištěným programem pro účastníky setkání. Z programu bych si dovolil vyzvednou bublinářskou show bublináře Matěje Kodeše, kterou pro účastníky setkání zajistila firma IEM Allergy, bar s bohatou nabídkou různých koktejlů a zmrzlin z nízkobílkovinných potravina, který zabezpečila firma Néstlé-Vitaflo a celý den byl zakončen večerním posezením s hudbou, které zabezpečily společně firmy Meta boli Med a MetaX).

V neděli 30.9.2018 následoval dopoledne volný program, v jehož rámci probíhala mezi účastníky volná diskuse nad různými tématy, oběd a po něm odjezd domů.

Velký dík za organizaci tohoto setkání patří i všem členům sdružení, kteří se na organizace této akce podíleli, hlavně Radkovi a Bohumile Pudovým, Anně Kalinové a Markétě Samkové a jejich rodinám. Zvláštní poděkování patří též všem zaměstnancům hotelu Skalský Dvůr, kteří se o nás po celou dobu pobytu vzorně starali a kteří pro nás připravili velmi chutná dietní i nedietní jídla a občerstvení.

Za uspořádání této akce děkujeme příspěvku – daru od Řízení letového provozu, s.p. a našim dalším dlouholetým partnerům, firmám Nestlé-Vitaflo, IEM Allergy, Metaboli Med a MetaX, bez jejichž finančního a potravinového sponzoringu by se tato akce nemohla uskutečnit.

Moc za vše děkujeme!

Výbor NS PKU a jiných DMP, z.s.

Výroční členské schůze

Ročník Rok Datum Město Místo Informace
0 2005 12.11.2005 Praha rest. U tří bojovníků ustavující
1 2006 11.11.2006 Praha VFN, KDDL  
2 2007 10.11.2007 Praha VFN, KDDL  
3 2008 1.11.2008 Praha VFN, KDDL  
4 2009 21.11.2009 Praha VFN, KDDL  
5 2010 18.10.2010 Praha VFN, KDDL  
6 2011 30.9.–2.10.2011 Fryšava Hotel Medlov víkendové setkání
7 2012 27.9.-30.9.2012 Fryšava Hotel Medlov víkendové setkání
8 2013 27.9.-29.9.2013 Fryšava Hotel Medlov víkendové setkání
9-řádná 2014 14.9.2014 Olomouc Restaurace Olis  
9-náhradní 2014 26.9-28.9.2014 Fryšava Hotel Medlov víkendové setkání
10 2015 25.9-28.9.2015 Fryšava Hotel Medlov víkendové setkání
11 2016 27.10.-30.10.2016 Lísek Hotel Skalský dvůr víkendové setkání
12 2017 28.9.-1.10.2017 Lísek Hotel Skalský dvůr víkendové setkání
13 2018 27.9.-30.9.2018 Lísek Hotel Skalský dvůr víkendové setkání